خبرنگاران جوزجان

راه‌اندازی کارزار «آگاهی‌دهی از ویروس کرونا» از سوی خبرنگاران جوزجان

راه‌اندازی کارزار «آگاهی‌دهی از ویروس کرونا» از سوی خبرنگاران جوزجان

شماری از مسوولان رسانه‌یی و خبرنگاران محلی ولایت جوزجان کارزار «اگاهی‌دهی از ویروس کرونا» را در شهر شبرغان راه‌اندازی کردند.