خروج

سینتکام: 90 درصد نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

سینتکام: 90 درصد نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کرده‌اند

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا (سینتکام) اعلام کرده که 90 درصد از نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، این کشور