خشونت علیۀ زنان

عروس هفده‌ساله در فاریاب: یک سال شکنجه هم‌خانه‌ام بود

عروس هفده‌ساله در فاریاب: یک سال شکنجه هم‌خانه‌ام بود

لعل بی‌بی عروس هفده ساله‌ای است که سال گذشته به اساس یک معامله ( بدل ) به عقد نکاح درآمده
افزایش خشونت علیۀ زنان در بدخشان

افزایش خشونت علیۀ زنان در بدخشان

آمار ثبت شده از موارد خشونت علیۀ زنان در ریاست امور زنان بدخشان نشان از افزایش چشم‌گیر خشونت علیۀ زنان