خلیلزاد

خلیل‌زاد دور تازۀ سفر به منطقه را آغاز کرد

خلیل‌زاد دور تازۀ سفر به منطقه را آغاز کرد

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان دور تازۀ سفرهایش به کشورهای منطقه را آغاز کرده است. هدف
خلیل‌زاد: طالبان اگر صلح نکنند با تعزیرات بین‌المللی روبه‌رو می‌شوند

خلیل‌زاد: طالبان اگر صلح نکنند با تعزیرات بین‌المللی روبه‌رو می‌شوند

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان هشدار می‌دهد، اگر طالبان صلح نکنند، با تعزیرات بین‌المللی روبه‌رو خواهند