خودکشی در بدخشان

بی‌توجهی داکتران یا اعتیاد به مواد مخدر؛ یک جوان مشکوک به ویروس کرونا در بدخشان خودکشی کرد

بی‌توجهی داکتران یا اعتیاد به مواد مخدر؛ یک جوان مشکوک به ویروس کرونا در بدخشان خودکشی کرد

یک جوان 32 ساله که نشانه‌های ابتلا به ویروس کرونا در او دیده شده بود روز گذشته در شفاخانۀ ولایتی