خودکشی و عوامل آن

خودکشی و ملال در پایتخت فرهنگی افغانستان/ هر شش‌ساعت بیش از یک نفر

خودکشی و ملال در پایتخت فرهنگی افغانستان/ هر شش‌ساعت بیش از یک نفر

مردم هرات بیشتر از هر شهروند افغانستان با کلمۀ خودکشی برخورد داشته‌­اند. آمار تکان‌دهندۀ خودکشی در این ولایت نشان می­‌دهد