دادوستد زنان در جوزجان

گل‌افزه کیهان؛ یگانه زنی که در جوزجان کار خرید و فروش جایداد را به پیش می‌برد

گل‌افزه کیهان؛ یگانه زنی که در جوزجان کار خرید و فروش جایداد را به پیش می‌برد

همه‌روزه در سراسر کشور صدها معاملۀ خرید‌وفروش زمین، خانه و موتر از سوی دفترهای رهنمای معاملات به شکل‌ها و تَرفندهای