دادگاه لاهه

شکایت گزارش‌گران بدون مرز از کشتار کارمندان رسانه‌یی افغانستان در دادگاه لاهه

شکایت گزارش‌گران بدون مرز از کشتار کارمندان رسانه‌یی افغانستان در دادگاه لاهه

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در پیوند به کشتار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی افغانستان در دیوان جزای بین‌المللی دادگاه لاهه شکایت
اتمر: دادگاه جزایی بین‌المللی تعهد کرده جرایم جنگی در افغانستان را ثبت و بررسی کند

اتمر: دادگاه جزایی بین‌المللی تعهد کرده جرایم جنگی در افغانستان را ثبت و بررسی کند

محمد حنیف اتمر، وزیر خارجۀ کشور می‌گوید که دادگاه جزایی بین‌المللی تعهد کرده تا جرایم جنگی و بین‌المللی در افغانستان
کابل از دادگاه بین‌المللی لاهه می‌خواهد که جنایت‌های جنگی در قلمرو افغانستان را بررسی کند

کابل از دادگاه بین‌المللی لاهه می‌خواهد که جنایت‌های جنگی در قلمرو افغانستان را بررسی کند

وزارت خارجه از گفت‌وگوی محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ کشور با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه خبر می‌دهد. دولت افغانستان