دانشگاه بدخشان

برگزاری آزمون کانکور در بدخشان

برگزاری آزمون کانکور در بدخشان

آزمون کانکور سال 1400 خورشیدی با حضورداشت مقام‌های محلی بدخشان و هیأت اعزامی وزارت تحصیلات عالی در این ولایت آغاز
توسعۀ همکاری‌های اکادمیک؛ دانشگاه بدخشان با دانشگاه کردستان ایران تفاهم‌نامه امضا کرد

توسعۀ همکاری‌های اکادمیک؛ دانشگاه بدخشان با دانشگاه کردستان ایران تفاهم‌نامه امضا کرد

دانشگاه بدخشان به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با دانشگاه آسیای مرکزی و دانشگاه ملی تاجیکستان این بار به هدف توسعۀ