دانشگاه

روایت آواره‌گان جنگ؛ طالبان زنده‌گی را برای مردم به جهنم بدل کرده‌اند

روایت آواره‌گان جنگ؛ طالبان زنده‌گی را برای مردم به جهنم بدل کرده‌اند

در پی افزایش ناامنی و شدت نبردهای خونین طالبان که منجر به سقوط شمار زیادی از ولسوالی‌ها شده و پای
هم‌صنفی اما مادر و دختر/ ماجرای مادر و دختر هراتی که هم‌زمان لیسانس گرفتند

هم‌صنفی اما مادر و دختر/ ماجرای مادر و دختر هراتی که هم‌زمان لیسانس گرفتند

تصویر جشن فراغت مادر و دختر هراتی در کنارهم، شاید برای خیلی‌ها تعجب‌آور اما تحسین‌برانگیز باشد، چرا که تقریبا شبیۀ