دانش

دانش: وضعیت کنونی کشور شبیه با وضعیت عاشورا است

دانش: وضعیت کنونی کشور شبیه با وضعیت عاشورا است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که وضعیت کنونی کشور با وضعیت عاشورا کاملاً شبیه است. به گفتۀ او
دانش از اعلام آماده‌گی اسماعیل خان برای مقابله با طالبان استقبال می‌کند

دانش از اعلام آماده‌گی اسماعیل خان برای مقابله با طالبان استقبال می‌کند

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور از اعلام آماده‌گی محمداسماعیل خان از رهبران بانفوذ حزب جمعیت اسلامی در حوزۀ
دانش: طالبان با زور می‌خواهند قدرت سیاسی را انحصار کنند

دانش: طالبان با زور می‌خواهند قدرت سیاسی را انحصار کنند

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان به راه‌های حل سیاسی و مشارکت مردم در قدرت باور ندارند