دبی

عبدالله مقری آواز‌خوان مشهور کشور درگذشت

عبدالله مقری آواز‌خوان مشهور کشور درگذشت

عبدالله مقری، آوازخوان شناخته شدۀ کشور در امارات متحدۀ عرب درگذشته است. فاطمه مورچل، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری امروز