دختر ویلچرسوار

روایتی از شش سال مبارزۀ دختر ویلچرسوار جوزجانی؛ «نیمۀ تنم معلول است اما ذهنم سالم است»

روایتی از شش سال مبارزۀ دختر ویلچرسوار جوزجانی؛ «نیمۀ تنم معلول است اما ذهنم سالم است»

کشورهای در حال جنگ با مشکلات زیاد اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستند. از عصبیت‌های قومی شروع تا رفتارها و واکنش‌های