دختر

دختر جوانی در مسیر شاهراه بادغیس – هرات تیرباران شده است

دختر جوانی در مسیر شاهراه بادغیس – هرات تیرباران شده است

مسوولان محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که دختر جوانی در مسیر بزرگ‌راه بادغیس – هرات به دلایل ناروشنی از سوی