درگذشت کوشانی

کوشانی و کارنامه‌اش

کوشانی و کارنامه‌اش

شامگاه شنبه (سوم عقرب) محبوب‌الله کوشانی، رهبر پیشین سازمان انقلابی زحمت‌کشان افغانستان (سازا) در آلمان درگذشت. با مرگ او پروندۀ