دریای هریرود

هیأت حقیقت‌‌یاب ریاست جمهوری: جسد دو کارجوی دیگر افغانستان در رودخانه پیدا شده است

هیأت حقیقت‌‌یاب ریاست جمهوری: جسد دو کارجوی دیگر افغانستان در رودخانه پیدا شده است

هیأت حقیقت‌یاب ریاست جمهوری در پیوند به رویداد شکنجه و به رودخانه انداختن کارجویان افغانستان، از پیداشدن جسدهای دو کارجوی
کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدنی هرات: رویداد شکنجۀ مسافران افغانستان در ایران بررسی شود

کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدنی هرات: رویداد شکنجۀ مسافران افغانستان در ایران بررسی شود

دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در هرات و شماری از نهادهای مدنی در این ولایت خواستار بررسی عاجل رویداد شکنجه