دسترسی به اطلاعات

غنی: دستاوردهای 19 سال گذشته هیچ‌گاهی به معامله گرفته نمی‌شود

غنی: دستاوردهای 19 سال گذشته هیچ‌گاهی به معامله گرفته نمی‌شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که دستاوردهای نوزده سال پسینی که با قربانی‌های گستردۀ مردم و جامعۀ جهانی