دستور رییس جمهور غنی

آغاز حملات تهاجمی نیروهای امنیتی در بدخشان

آغاز حملات تهاجمی نیروهای امنیتی در بدخشان

مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند، به دنبال دستور رییس جمهوری غنی مبنی بر بیرون شدن نظامیان کشور از حالت «دفاع فعال»