دستور رییس جمهور

مسوولان امنیتی در شمال: امکان تشدید حملات در برابر طالبان وجود دارد

مسوولان امنیتی در شمال: امکان تشدید حملات در برابر طالبان وجود دارد

مسوولان امنیتی در شمال کشور می‌گویند که بر اساس هدایت رییس جمهور کشور نیروهای امنیتی و دفاعی از حالت «دفاع