دستگاه تولید آکسیجن

دانشگاه طبی کابل موفق به ساخت دستگاه تولید آکسیجن شده است

دانشگاه طبی کابل موفق به ساخت دستگاه تولید آکسیجن شده است

دانشگاه طبی کابل اعلام کرده که کارمندان تخنیکی این نهاد موفق شده‌اند یک دستگاه تولید آکسیجن را بسازند. این دستگاه
وزارت صحت خواستار همکاری بانک جهانی در خرید دستگاه تولید آکسیجن شده است

وزارت صحت خواستار همکاری بانک جهانی در خرید دستگاه تولید آکسیجن شده است

مسوولان وزارت صحت عامه خواستار همکاری بانک جهانی در بخش خرید دستگاه‌های تولید آکسیجن در کشور شده‌اند. وزارت صحت عامه