دستگیری

یک کودک از چنگ آدم‌ربایان در کابل آزاد شد

یک کودک از چنگ آدم‌ربایان در کابل آزاد شد

پولیس کابل یک کودک ربوده شده را از بند آدم‌ربایان آزاد و چهار تن را در پیوند به این رویداد