دفتر سیاسی طالبان

نمایندۀ دبیر کل سازمان ملل متحد با معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد

نمایندۀ دبیر کل سازمان ملل متحد با معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد

دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) اعلام کرده که دیبورا لیونز، نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد
دیدار نمایندۀ ملکی ناتو با رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر

دیدار نمایندۀ ملکی ناتو با رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر

دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر اعلام کرده است که استیفانو پونتیکورو، نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان با ملاعبدالغنی برادر،