دهلی نو

عبدالله پس از پاکستان رهسپار هند شد

عبدالله پس از پاکستان رهسپار هند شد

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در رأس یک هیأت بلند رتبۀ دولتی کابل را به قصد دهلی‌نو ترک