دهنۀ ذوالفقار

مادر قربانی رویداد دهانۀ ذوالفقار: تنها محاکمۀ عاملان قتل پسرم اشکم را توقف می‌دهد

مادر قربانی رویداد دهانۀ ذوالفقار: تنها محاکمۀ عاملان قتل پسرم اشکم را توقف می‌دهد

دوازده روز پس از رویداد شکنجه و پرتاب کارجویان افغانستان به رودخانۀ هریرود از سوی مرزبانان ایرانی، داغِ نشسته بر