دونالد ترمپ

سخنگوی طالبان: امیدواریم ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز شود

سخنگوی طالبان: امیدواریم ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز شود

سخنگوی گروه طالبان در صحبت با یک رسانۀ امریکایی می‌گوید که این گروه امیدوار است دونالد ترمپ، رییس جمهور کنونی
ترمپ: سربازان امریکایی در افغانستان باید تا پایان امسال میلادی به خانه برگردند

ترمپ: سربازان امریکایی در افغانستان باید تا پایان امسال میلادی به خانه برگردند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالت متحدۀ امریکا می‌گوید که سربازان باقی‌ماندۀ امریکایی در افغانستان باید تا پایان سال روان میلادی