دُر محمد کشمی

دُر محمد کشمی هنرمند محلی‌خوان بدخشان درگذشت

دُر محمد کشمی هنرمند محلی‌خوان بدخشان درگذشت

دُر محمد کشمی، هنرمند محلی‌خوان بدخشان به عمر 88 ساله‌گی درگذشت. مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که آقای کشمی بر