ذخیرۀ آب

شش پروژۀ ساختمانی در جوزجان به بهره‌برداری سپرده شدند

شش پروژۀ ساختمانی در جوزجان به بهره‌برداری سپرده شدند

مسوولان محلی در ولایت جوزجان از بهره‌برداری شش پروژۀ ساختمانی عام‌المنفعه به ارزش یازده میلیون افغانی در مرکز و ولسوالی‌های
کار پنج پروژۀ تهیۀ آب‌ آشامیدنی به ارزش بیش از ۱۶ میلیون افغانی در جوزجان آغاز شد

کار پنج پروژۀ تهیۀ آب‌ آشامیدنی به ارزش بیش از ۱۶ میلیون افغانی در جوزجان آغاز شد

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که کار پنج پروژۀ آب‌رسانی و تهیۀ آب ‌آشامیدنی به ارزش بیش از ۱۶میلیون