راه حل سیاسی

سفارت امریکا: حمله‌های اخیر طالبان تعهد این گروه به راه حل سیاسی را زیر پرسش می‌برد

سفارت امریکا: حمله‌های اخیر طالبان تعهد این گروه به راه حل سیاسی را زیر پرسش می‌برد

سفارت امریکا در کابل حمله‌های اخیر طالبان بر بزرگ‌شهرها و تلاش این گروه برای تصرف مرکز ولایت‌های جوزجان و نیمروز
نمایندۀ ویژۀ ملل متحد از طالبان و دولت می‌خواهد که روی یافتن راه حل سیاسی تمرکز کنند

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد از طالبان و دولت می‌خواهد که روی یافتن راه حل سیاسی تمرکز کنند

دیبورا لیونز، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از دیدارش با اعضای هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه