راه و روشنایی

اعتراض مردم غور وارد هشتمین روز خود شد

اعتراض مردم غور وارد هشتمین روز خود شد

در هشتمین روز از اعتراض مردم ولایت غور نسبت به سیاست‌های تبعیض آمیز حکومت مرکزی در قبال این ولایت، صدها