رشد موسیقی

ایجاد نخستین مکتب مسلکی آموزش هنر موسیقی در بدخشان

ایجاد نخستین مکتب مسلکی آموزش هنر موسیقی در بدخشان

مسوولان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در بدخشان می‌گویند که آنان به هدف رشد و توسعۀ هنر موسیقی برای نخستین