رشوه

وظیفۀ دو دادستان در کاپیسا و تخار به اتهام درخواست رشوه به حالت تعلیق درآمد

وظیفۀ دو دادستان در کاپیسا و تخار به اتهام درخواست رشوه به حالت تعلیق درآمد

دادستانی کل اعلام کرده که وظیفۀ دو دادستان در ولایت‌های تخار و کاپیسا به اتهام درخواست رشوه به حالت تعلیق
یک دادستان در کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

یک دادستان در کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

دادستانی کل اعلام کرده که دادستان تحقیق دادستانی ابتداییۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.
مدیر طب عدلی جوزجان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

مدیر طب عدلی جوزجان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

دادستانی کل اعلام کرده است که مدیر طب عدلی جوزجان که ریاست کمیسیون تثبیت معلولیت را نیز برعهده داشت به
پنج تن از کارمندان گمرک ننگرهار به جرم گرفتن رشوه بازداشت شدند

پنج تن از کارمندان گمرک ننگرهار به جرم گرفتن رشوه بازداشت شدند

وزارت امور داخله می‌گوید، پنج تن از کارمندان گمرک در ولایت ننگرهار به جرم گرفتن رشوه بازداشت شده‌اند. این وزارت