رمضان یا رب

غبار کرونا بر آیین رمضانی‌خوانی در هرات

غبار کرونا بر آیین رمضانی‌خوانی در هرات

هرچند ماه رمضان برای هرات و روزه‌داران این ولایت با حال و هوای متفاوت و تشریفات ویژه‌یی همراه است، اما