رهبران جهادی

شکل‌گیری مقاومت و افزایش بسیج مردم علیه طالبان

شکل‌گیری مقاومت و افزایش بسیج مردم علیه طالبان

زمزمه‌های شکل‌گیری مقاومت دوم در جریان گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان توسط شماری از رهبران جهادی