رهبران طالبان

تناقض در ادعای رهبران با عمل‌کرد جنگ‌جویان طالبان؛ کدام یکی را باور کنیم؟

تناقض در ادعای رهبران با عمل‌کرد جنگ‌جویان طالبان؛ کدام یکی را باور کنیم؟

نویسنده: یحیی خیراندیش بازی در میز مذاکره و ادعای نماینده‌گان قطرنشین طالبان که این ‌روزها دستگاه تبلیغاتی‌ آنان را فعال‌تر
محب: رهبران طالبان قدرت تصمیم‌گیری برای صلح ندارند

محب: رهبران طالبان قدرت تصمیم‌گیری برای صلح ندارند

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور می‌گوید که رهبران طالبان قدرت تصمیم‌گیری برای صلح را ندارند. آقای محب امروز