رهبری طالبان

نبیل: استخبارات پاکستان در تلاش برجسته ساختن نقش شبکۀ حقانی است

نبیل: استخبارات پاکستان در تلاش برجسته ساختن نقش شبکۀ حقانی است

رییس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید که سازمان استخبارات پاکستان (آی.اس.آی) در تلاش است که با تشویق ملایعقوب، نقش شماری