روان درمان

افزایش بیماری‌های روانی در هرات؛ زنان در صدر فهرست مبتلایان به افسرده‌گی هستند

افزایش بیماری‌های روانی در هرات؛ زنان در صدر فهرست مبتلایان به افسرده‌گی هستند

تعمیر کوچک جای گرفته در گوشه‌یی از شفاخانۀ مرکزی هرات، روزها و شب‌های شلوغ و پر سر و صدایی را