روز جهانی زن

هشت مارچ، فرصتی برای دادخواهی زنان

هشت مارچ، فرصتی برای دادخواهی زنان

هرچند «هشت مارچ» روز جهانی زن از روی تصادف نه؛ بلکه در ادامۀ مبارزه‌های درازمدت زنان جهت دست‌یابی به حقوق‌شان
هشت مارچ، مبارزه‌ای به درازای یک قرن

هشت مارچ، مبارزه‌ای به درازای یک قرن

در خصوص تاريخچۀ بزرگ‌داشت اين روز خاص، روايت‌های متفاوتی وجود دارد. پس از تظاهرات سراسری كه حزب سوسياليسم امريكا برای
هفتم و نهم مارچ

هفتم و نهم مارچ

1 8 مارچ فقط یک بهانه است، برای آن‌چه در هفتم و نهم این ماه جریان دارد. بهانه‌یی برای یادآوری
ایجاد کارگاه قالین‌بافی توسط یک زن و دشواری‌های صنعت قالین‌بافی در بدخشان

ایجاد کارگاه قالین‌بافی توسط یک زن و دشواری‌های صنعت قالین‌بافی در بدخشان

کارگاه آموزشی «میهن باستان» یگانه کارگاه بافندگی است که از چند سال به این‌طرف توسط یک زن در بدخشان ایجاد
مستطیل سبز؛ عرصۀ برابری‌طلبی دختران فوتبالیست هراتی

مستطیل سبز؛ عرصۀ برابری‌طلبی دختران فوتبالیست هراتی

در دو دهۀ اخیر، افغانستان شاهد بزرگترین و مهم‌ترین تحولات خود بوده است. افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی،
رخساره ماه، نخستین زن عکاس در بدخشان

رخساره ماه، نخستین زن عکاس در بدخشان

رخساره ماه، زنی که شوهرش را در صفوف نیروهای امنیتی از دست داده با پیشۀ عکاسی در ولسوالی شغنان بدخشان،
نقش بارز زنان در پویایی اقتصاد کشور

نقش بارز زنان در پویایی اقتصاد کشور

نابرابری‌های جنسیتی در هرات ظرف سالهای طولانی باعث شده است تا عرصۀ  اقتصاد و فعالیت‌های بازرگانی در انحصار کامل مردان
زنان بدخشان به پیشواز از هشتم مارچ خون اهدا کردند

زنان بدخشان به پیشواز از هشتم مارچ خون اهدا کردند

ریاست امور زنان بدخشان با راه‌اندازی کمپاین اهدای خون به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی همبسته‌گی زنان جهان، با حضورداشت