روز جهانی محو خشونت

کاهش پانزده درصدی خشونت علیه زنان در هرات

کاهش پانزده درصدی خشونت علیه زنان در هرات

همزمان با فرا رسیدن روز جهانی «محو خشونت در برابر زنان» دست‌اندرکاران قضایای عدلی و قضایی در هرات از کاهش