روستای کبابیانی

معاون شورای علمای هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد

معاون شورای علمای هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد

مسوولان محلی در هرات تأیید می‌کنند که محمد کبابیانی، معاون شورای علمای هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده