روند رهایی زندانیان

شورای امنیت: در دو روز گذشته 710 زندانی طالبان آزاد شده‌اند

شورای امنیت: در دو روز گذشته 710 زندانی طالبان آزاد شده‌اند

دفتر شورای امنیت ملی کشور اعلام کرده است که در جریان دو روز گذشته، دولت ۷۱۰ زندانی گروه طالبان را