رونمایی کتاب

کتاب «دریچه‌یی به سوی فرهنگ مردم» در جوزجان رونمایی شد

کتاب «دریچه‌یی به سوی فرهنگ مردم» در جوزجان رونمایی شد

کتاب «دریچه‌یی به ‌سوی فرهنگ مردم» از سوی شماری از فرهنگیان و کنش‌گران مدنی در ولایت جوزجان رونمایی شد. این
هیولای کرونا از چاپ برآمد

هیولای کرونا از چاپ برآمد

هیولای کرونا، نام اثری است که به تلاش‌های شبانه‌روزی یک داکتر اعصاب و روان‌درمان در ولایت بدخشان، جامۀ طبع بر