ریاست امور زنان

افزایش ناامنی‌ها و نگرانی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی زنان در بدخشان

افزایش ناامنی‌ها و نگرانی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی زنان در بدخشان

به دنبال افزایش ناامنی‌ها و تنگ شدن ساحۀ فعالیت‌ها برای زنان در بدخشان، نگرانی‌ها از کاهش فعالیت‌های اقتصادی بانوان در
ایجاد نخستین فروشگاه ویژۀ زنان در بدخشان

ایجاد نخستین فروشگاه ویژۀ زنان در بدخشان

یکی از دختران دانش‌جو در همکاری با سه تن از همصنفانش در یک اقدام بی‌پیشینه‌یی در بدخشان فروشگاه ویژه‌یی را
افزایش 25 درصدی خشونت‌ها علیه زنان در بدخشان

افزایش 25 درصدی خشونت‌ها علیه زنان در بدخشان

مسوولان ریاست امور زنان در بدخشان می‌گویند که میزان خشونت علیه زنان در این ولایت در مقایسه به سال گذشته