ریاست محیط زیست جوزجان

کودک زباله‌گرد جوزجانی برای یک روز سرپرست نمادین ریاست محیط زیست شد

کودک زباله‌گرد جوزجانی برای یک روز سرپرست نمادین ریاست محیط زیست شد

مسوولان ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت جوزجان در اقدام بی‌سابقه‌یی یک کودک زباله‌گرد را برای یک روز به شکل
توصیه‌های محیط‌زیستی در وضعیت کرونایی

توصیه‌های محیط‌زیستی در وضعیت کرونایی

مسوولان ریاست محیط زیست ولایت جوزجان می‌گویند که مأموران بخش ارتباطات و آگاهی عامۀ این ریاست در شهر شبرغان روند