ریاست معارف هرات

کرسی‌های خالی و جوانان کارجو؛ دست‌کم ۴۰۰ بست دولتی در هرات خالی هستند

کرسی‌های خالی و جوانان کارجو؛ دست‌کم ۴۰۰ بست دولتی در هرات خالی هستند

با افزایش روزافزون شمار افرادی که پس از پایان دورۀ تحصیلی در جست‌وجوی فرصت کاری هستند، مسوولان ادارۀ اصلاحات اداری