ریاست معارف

گردهمایی کارمندان ریاست معارف بدخشان در اعتراض به عملی نشدن طرح همسان‌سازی تنخواه‌ها

گردهمایی کارمندان ریاست معارف بدخشان در اعتراض به عملی نشدن طرح همسان‌سازی تنخواه‌ها

کارمندان ریاست معارف در ولایت بدخشان در اعتراض به آن‌ چه عملی نشدن طرح یکسان‌سازی تنخواه‌ها و امتیازهای کارمندان دولتی
برای نخستین بار یک صنف درسی در ولایت جوزجان به دانش‌آموزان قوم جوگی تخصیص یافت

برای نخستین بار یک صنف درسی در ولایت جوزجان به دانش‌آموزان قوم جوگی تخصیص یافت

برای نخستین‌ بار در تاریخ کشور یک صنف درسی ویژه برای قوم جوگی در ولایت جوزجان برگزار شده است. این