رییس شورای ولایتی

جولان ده‌­ها هزار موتر بدون اسناد در هرات

جولان ده‌­ها هزار موتر بدون اسناد در هرات

هرات بر خلاف جمعیت بی­‌شمارش اما کمتر جاده و خیابان استندرد دارد. این ولایت اگر چه ظرف سال‌های اخیر شاهد