رییس مجلس تاجیکستان

رییس مجلس تاجیکستان: صلح در افغانستان زمینه‌ساز ثبات در منطقه است

رییس مجلس تاجیکستان: صلح در افغانستان زمینه‌ساز ثبات در منطقه است

طاهر ذاکر‌زاده، رییس مجلس نمایندگان تاجیکستان می‌گوید، صلح در افغانستان زمینه‌ساز تامین ثبات در منطقه خواهد بود. شورای عالی مصالحۀ