زخمیان انفجار بامیان

وزارت دفاع زخمیان به جا مانده از انفجارهای بامیان را به کابل انتقال داد

وزارت دفاع زخمیان به جا مانده از انفجارهای بامیان را به کابل انتقال داد

وزارت دفاع ملی از انتقال ده‌ها زخمی به جا مانده از دو انفجار جداگانه در ولایت بامیان به کابل خبر