زخمی

دو افسر پولیس در انفجاری در شهر کابل زخم برداشتند

دو افسر پولیس در انفجاری در شهر کابل زخم برداشتند

فرماندهی پولیس کابل، تایید می‌کند که در انفجاری در مربوطات ناحیه پانزدهم شهر کابل دو افسر پولیس زخم برداشته‌اند. فردوس