زمستان

آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

زنده‌گی و فرهنگ در کنار هم ارزش، رفتار، دیدگاه و در کل اندیشۀ یک جامعه را می‌سازند و در صورت
آغاز فصل برف‌باری‌ در بدخشان؛ مردم از ناتوانی حکومت در پاسخ‌دهی به رویدادهای احتمالی نگران‌ هستند

آغاز فصل برف‌باری‌ در بدخشان؛ مردم از ناتوانی حکومت در پاسخ‌دهی به رویدادهای احتمالی نگران‌ هستند

فصل برف‌باری در ولسوالی‌های بدخشان آغاز شده است. نخستین برف امسال بیش از ده ولسوالی این ولایت را سفیدپوش کرده
برف نو از ما و برفی از شما

برف نو از ما و برفی از شما

عبدالله سلجوقی برف برای مردمان کابل حکم تجدید حیات، نفس دوباره و دمیدن روح جاودانگی به رگ‌‌رگ کوچه‌های این شهر